Transitieteam is neutraal. Juist daardoor kunnen we voor goede afspraken zorgen!

Ondersteuning werkgevers bij reorganisatie

Soms moet de directie van een organisatie het lastige besluit nemen om te reorganiseren.  Vaak moet daarbij afscheid genomen van (een deel) van de medewerkers. Dit zijn complexe processen waarbij communicatie- en juridische problemen voorkomen moeten worden. Zorgvuldigheid is daarom essentieel en hierbij kan Transitieteam al in een vroeg stadium adviseren en als sparring partner fungeren bij de formulering van een vertrekregeling/sociaal plan en het communicatie plan.

Door te kiezen voor de begeleiding van Transitieteam kan de werkgever zich snel weer focussen op de bedrijfsvoering en op de ontwikkeling van de medewerkers die binnen de organisatie blijven werken, terwijl er tegelijkertijd op en respectvolle manier omgegaan wordt met medewerkers die moeten vertrekken.

Afhankelijk van het formaat en de interne deskundigheid van de werkgever (MKB, MKB+ of grotere organisatie) zal de behoefte aan onze ondersteuning verschillen. Daarom bieden wij onderstaande modules separaat of in samenhang met elkaar aan:

  1. Inhoudelijke en redactionele ondersteuning bij het opstellen van een sociaal plan zodat hierover in de communicatie met medewerkers geen misverstanden gaan ontstaan (*)
  2. Advies over individuele en collectieve communicatie rondom de reorganisatie inclusief het opstellen van een draaiboek
  3. Training van managers, leidinggevenden en HR voor het voeren van aanzeggesprekken
  4. Uitleg van de vertrekregeling / sociaal plan aan de betrokken medewerkers (individueel of in groepen) eventueel samen met hun partners
  5. Uitvoering van zorgvuldige individuele begeleiding en eventuele  bemiddelingsgesprekken met deze medewerkers
  6. Begeleiding van het interne sollicitatie proces indien interne herplaatsing een mogelijkheid is
  7. Opstellen van een heldere vaststellingsovereenkomst als interne herplaatsing niet mogelijk is, na afstemming met de medewerker en werkgever
  8. Begeleiden van inhoudelijke verweer procedures
  9. Het opstellen van een individueel mobiliteits- en ontwikkelingsplan. Dit heeft veel toegevoegde waarde voor de medewerker en bovendien wordt daarmee snel glashelder wat verstandig is; inzet van een bemiddelings- of outplacement bureau, een coach, een cursus of opleiding etc. Transitieteam verzorgt zelf geen outplacement, coaching of opleidingen, maar kan e.e.a. wel praktisch regelen voor de werknemer
  10. Ondersteunen van de medewerker bij het aanvragen van een WW uitkering

De medewerker heeft gedurende het gehele traject zoveel mogelijk contact met dezelfde adviseur van Transitieteam. Ook geven wij duidelijk, gestructureerd en concreet uitleg over de te nemen stappen en onderhouden contacten met HR, leidinggevenden en management van de werkgever.

(*) Regelgeving t.a.v. adviesaanvraag-medezeggenschap, overleg met vakbonden, procedurele stappen ontslagvergunning bij het UWV etc. is complex. Hiervoor kan Transitieteam een werkgever in contact brengen met deskundige specialisten indien deze deskundigheid niet intern aanwezig is bij de werkgever. Vervelende situaties kunnen hierdoor voor zowel werkgever als werknemer voorkomen worden.

Heeft u een vraag?

3 + 12 =