Transitieteam is neutraal. Juist daardoor kunnen we voor goede afspraken zorgen!

ARBEIDSMEDIATION BIJ EEN (DREIGEND) ARBEIDSCONFLICT OF LANDURIG VERZUIM

Arbeidsmediation kan ingezet worden bij situaties waarbij sprake is van een (dreigend-) arbeidsconflict tussen werkgever en een individuele medewerker. Deze aanpak kan eveneens effectief zijn indien er sprake is van langdurige uitval door  ziekte en terugkeer naar de oorspronkelijke functie niet goed mogelijk is.

In dergelijke situaties zal een geaccrediteerde arbeidsmediator u helpen om via een gedegen aanpak in gezamenlijk overleg met elkaar tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Onze praktische aanpak is als volgt:

  • Allereerst een gedegen inventarisatie en analyse van de situatie door middel van separate gesprekken met de medewerker en met de werkgever (manager/leidinggevende/HR-adviseur).
  • Enkele gezamenlijke gesprekken onder leiding van de mediator.
  • Helder vastleggen van de gemaakte afspraken.

Heeft u een vraag?

10 + 11 =